Biogram

Krzysztof Mazur

edukacja:

Liceum Plastyczne w Jarosławiu
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie - rzeźba
Uniwersytet Jagielloński - filozofia

dyplomy magisterskie:

Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Rzeźby, Kraków 1997,
Pracownia Działań Medialnych prof. Antoniego Porczaka,
Performance "Natura kontra Kultura" oraz instalacja interaktywna "Falowanie II",
Teoretyczna praca, promotor Andrzej Pollo, recenzent Artur Tajber,
"Tradycyjne pojęcia w myśleniu o sztuce a współczesna sztuka".

Uniwersytet Jagielloński,  Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, 2003,
Promotor prof. Krystyna Wilkoszewszka, recenzent dr Michał Ostrowicki,
"Sztuka  interaktywna wysokich technologii cyfrowych i elektronicznych czujników".wystawy:

MULTIMEDIA STUDENCKIE
BWA  Kraków 25-31.04.1994
"Fraktalakt"

MULTIMEDIA STUDENCKIE
BWA   Kraków  Luty 95  "Falowanie"

WRAŻLIWOŚĆ MULTIMEDIALNA  SZTUKA GLOBALNA
  Bunkier Sztuki  Maj 1996 Kraków
"Przestrzeń Wyczulona"

INTERAKCJE MULTIMEDIALNE
Bunkier Sztuki  Kraków  9-19.10.1997
"Falowanie II"

ARSMEDIALE
Bunkier Sztuki  Kraków  21-27.11.2001
"Łóżko" oraz "Kolorowe pudełko"

RESET (katalog: ISBN 83-87652-48-6)
ASP  Kraków  6-9 11.2002
"Nomadowie"

INTERAKT....
(wystawa indywidualna)
SOLVAY  Kraków  29-09 10.11.2003
"Falowanie III (rybki)" "Łóżko"
"Nomadowie"


JAJO-JO !!!
Galeria BB  Kraków Kwiecień 2004
"jajo(medy)tacja"

ON Galeria  Poznań 22-30 04 2004
"Łóżko"


Sztukowanie
Gryfino Wrzesień 2007
"JaJa(medy)tacja"


projekty:

2007 GPSART gpsart

2012 Artboom Festival 2012
"niewidzialni-niewidzialne"
(GPS-art Twierdza Kraków)
www.niewidzialni-niewidzialne.pl
www.mocak.pl/niewidzialni-niewidzialne-spotkanie

2013
GPSART przeciwko smogowi
fragile.net.pl/home/gps-art-przeciwko-smogowi-fragile-powietrze


2019-21
Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki 2019
"SUPERSYMETRIA"
konkurs prolog vr-cavepublikacje:

Sztuka interaktywna wysokich technologii cyfrowych i elektronicznych czujników, Hybryda Nr 6/2003 s. 25.

Podmiotowość dzieła sztuki interaktywnej, "Estetyka Wirtualności", red. M. Ostrowicki, Universitas,
Kraków 2005, s. 211-222, ISBN 83-242-0529-2.

Sztuka wysokich technologii powszechnego użytku – GPS-art, "Materia Sztuki", red. M. Ostrowicki, Universitas,
Kraków 2010, s. 525-536, ISBN 97883-242-0813-5.

Adaptive Aesthetics, 19th International Congress of Aesthetics (2013), "Performing cultures", edited by J. Petri, Libron,
Krakow 2015, s. 279-285, ISBN 978-83-65148-41-4.
libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/174 (Estetyka Adaptacyjna - polska wersja)książka:

Podmiotowość dzieła sztuki interaktywnej 
Art-Tekst, Kraków 2003, ISBN 83-88316-91-5


podm_dziela_sztuki_interaktywnej.pdf


Rozważania zaprezentowane w tej książce starają się uzasadnić funkcjonowanie sztuki interaktywnej jako samodzielnej odmiany sztuki. Są w niej przedstawione podstawowe zjawiska, określenia i pojęcia używane w odniesieniu do własności sztuki interaktywnej w konfrontacji z techniczną konstrukcją wytworów elektronicznych technologii. Główne wątki odnoszą się do sposobów opisywania sztuki interaktywnej w pryzmacie poglądów we współczesnej teorii sztuki, oraz podejmują kwestie możliwości postrzegania dzieła sztuki interaktywnej w doświadczeniu wykraczającym poza jego przedmiotowe rozumienie. Konsekwencją rozważań jest sformułowanie definicji dzieła sztuki dopuszczającej jego technologiczny status jako podmiotu.