Falowanie III (rybki)

Krzysztof MazurINTERAKT....     SOLVAY  29-09.10.11.2003   Kraków

  Falowanie III jest instalacją interaktywną sugerującą traktowanie jej jako podmiot, opartą na symulacji zachowania się ławicy ryb. Naukowcy pracujący nad symulacjami sztucznego życia, opisali w prosty sposób niezwykłą dynamikę i piękno kształtów przemieszczającej się ławicy ryb, czy stada ptaków, liczących nawet kilkadziesiąt tysięcy osobników, tylko dwiema regułami. W myśl pierwszej reguły każdy osobnik dba tylko o to, by zachować odpowiednią, stałą odległość od swoich sąsiadów, natomiast druga reguła pozwala w przypadku niebezpieczeństwa na złamanie pierwszej i ucieczkę przed intruzem, czy przeszkodą bezpośrednio zagrożonego osobnika. W konsekwencji inne osobniki nie dostrzegające niebezpieczeństwa realizują pierwszą regułę i dynamicznie zmieniają swoją pozycje usiłując dopasować się do położenia osobnika uciekającego przed intruzem. W instalacji użyłem brodzika z wodą z zainstalowanymi sensorami lokalizującymi pozycję człowieka oraz rzutnika wideo dającego projekcję komputerowej symulacji stada wirtualnych rybek na dno brodzika. Osoba chodząca w wodzie "płoszyła" rybki jednocześnie zmieniając kształt całego stada, czy też próbowała oddzielić pojedyncze osobniki od bliskości ze stadem. Dlatego interakcja człowieka ma charakter negatywnego oddziaływania. Bez ingerencji człowieka powstaje zamknięte środowisko, natomiast wkroczenie człowieka zaburza je i zmusza rybki do odpowiedniej reakcji. Jako scenografię wizualno - dźwiękową wykorzystałem pojedynczy moduł instalacji z 1997 roku "Falowanie II".

Bardzo Serdecznie Dziękuję Sewerowi Sapińskiemu za pomoc informatyczną i Agencji Reklamowej LEGAL.

Na wystawie zaprezentowane były jeszcze dwie instalacje interaktywne, "Łóżko" z 2001 r. i "Nomadowie" z 2002 r.