Falowanie II

Krzysztof MazurINTERAKCJE MULTIMEDIALNE     Bunkier Sztuki  9-19.10.1997   Kraków

Program 1996/97
  Zasada działania instalacji opiera się na zamkniętym cyklu oddziaływań, przy czym osoby poprzez swoją aktywność modulują przebieg oddziaływań. Pierwszym ogniwem jest generator dźwięku, wytwarzając fale w postaci sygnałów elektrycznych. Następnie fale są wzmacniane i pobudzają do drgań głośnik znajdujący się w stalowym cylindrze, wytwarzając słyszalny dźwięk. Cylinder jest częściowo zanurzony w wodzie i po przejęciu drgań z głośnika, przekazuje je cząsteczkom wody. Na powierzchni wody powstaje fala stojąca, tworząc trójwymiarowy relief z cząsteczek wody. Na powstały relief skierowany jest snop światła, który po odbiciu od wody powoduje powstanie na ścianie kolorowego rysunku fali. Jednocześnie fale powstające na wodzie są odbierane przez czujnik falowania i poprzez niego modulują przebieg fal wytwarzanych w generatorze, co zamyka cały cykl i rozpoczyna następne spętlenie. Osoba biorąca udział w całym procesie, brodząc w wodzie, wytwarza fale wodne, które nakładają się na już istniejące. To w zasadniczy dynamiczny sposób wpływa na cały przebieg cyklu, który bez aktywnego działania tej osoby uległby samostabilizacji. Zmianie ulega jednocześnie dźwięk, obraz na ścianie i gzyms powstający z wody. W ten sposób może dojść do dialogu, a instalacja zachowuje się w określony sposób aktywnie, o ile w określony sposób jakaś osoba okazuje swoją aktywność. Ogólnie instalacja składa się z czterech wyżej opisanych i niezależnie od siebie działających cykli. Poprzez tą instalację mam zamiar wywołać w osobach biorących w niej udział refleksyjne odczucie związane z jednoczesną wielopostaciowością zjawiska fali, poprzez aktywne słuchanie, widzenie, i odczuwanie dotykowe. Praca składa się z elementów które zostały "wyjęte" z otaczającej nas rzeczywistości. Ich odbiór na co dzień związany jest z ich funkcyjnym przeznaczeniem i nawet trudno nam odizolować ich indywidualny charakter z otaczającego nas szumu zjawisk w których najczęściej tylko funkcyjne, użytkowe zastosowanie. Jednak w wyjątkowych okolicznościach te pospolite i użytkowe fragmenty naszej rzeczywistości zaczynają przemawiać do nas pięknym językiem. Ta praca jest moją osobistą próbą estetycznego zharmonizowania tego fragmentu naszej współczesnej rzeczywistości jakimi są różnego rodzaju zjawiska falowe.